Afskrivningsregler

Køb af kunst kan trækkes fra i skat

 

Det er muligt for virksomheder at afskrive på kunstkøb, disse regler er medvirkende til, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker.

Beløbet for straksafskrivning er pr. 23. november 2020 hævet til 30.700 kr. Kunstværker over dette beløb kan afskrives med 25% pr. år.

Afskrivningsordningen for virksomheders køb af kunst blev indført i 2002, og skelner mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.

Afskrivningsreglerne gælder for:

• Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens lokaler.

• Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller de nærmeste omgivelser

Læs mere i folderen fra Kulturministeriet her.

Kob_af_kunst_kan_trakkes_fra_i_skat

NB: Denne brochure er ajourført i december 2012.